Doğalgazda güvence bedeli en az altıya bölünebilecek

AA’nın haberine nazaran Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin (EPDK), bugün kabul ettiği Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği …

24 Mart 2022 93 views 0
reklam

AA’nın haberine nazaran Güç Piyasası Düzenleme Konseyinin (EPDK), bugün kabul ettiği Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ile bir dizi yeni düzenleme hayata geçecek. Yönetmelik, tüketici haklarının güçlendirilerek ödeme kolaylıklarının sağlanması, müşteri hizmet kalitesinin artırılması ve iç tesisat süreçlerine yönelik güzelleştirmelerle mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor.

Buna nazaran, abone irtibat bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere abone irtibat bedeli kredi kartına en az 3 taksit yapılabilecek. Dağıtım şirketi taksit sayısını artırabilecek.

Abone teminat bedelinin taksitli olmasını talep eden müşterilere garanti bedeli vade farksız en az 6 eşit taksit yapılacak.

Şehit aileleri, 65 yaş üstü tüketiciler ve aygıta bağlı yaşayan tüketicilerin ikamet ettikleri adreslerdeki bir aboneliğe ilişkin faturalarının en az 3 devir ödenmemesi durumunda gaz arzı durdurulabilecek, bu abonelerin faturanın taksitlendirmesini talep etmesi halinde dört ay olacak halde dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme yapılacak.

65 yaş üstü tüketiciler, hayati risk taşıyacak biçimde daima aygıta bağlı halde yaşayan bireylerin ikamet ettikleri adreslerdeki tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin bir aboneliğe ilişkin faturalarının yıl içerisinde en az 3 periyot ödenmemesi halinde gaz arzı durdurulabilecek.

Bu tüketicilerin ödenmemiş borçları için taksitlendirme talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi tarafından taksitlendirme mühleti dört ay olacak halde yapılacak.

Dağıtım şirketleri tarafından engelli ve 65 yaş üstü tüketicilerin müşteri hizmeti merkezlerine erişiminin kolaylaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve davet merkezine ulaşımlarında ve taleplerinin karşılanmasında öncelik tanınması sağlanacak.

Doğalgaz faturasına itirazda elektrik ve su faturaları dikkate alınabilecek

Dağıtım şirketleri, internet sitelerinde müşterilerin kestirimi fatura hesaplaması ve minimum son 3 yıla ait tüketim sorgulaması yapabilecekleri bir sistem kuracak. Bu sistemin tüketicilerin taşınabilir, sabit ve elektronik bağlantı bilgilerini ve fatura bildirim tercihlerini güncellemelerine imkan verecek formda tasarlanması sağlanacak.

Tüketicilerin erişebilmeleri için faturalandırmaya temel olarak kullanılan dataların son 5 yılı kapsayacak halde internet sitelerinde yayınlanma mecburiliği getirilecek.

Tüketicilerin doğalgaz faturalarına itiraz etmeleri durumunda, itiraza husus periyottaki elektrik ve su faturalarının dikkate alınarak düzeltme yapılabilmesinin önü açılacak.

Faturanın son ödeme tarihine kadar olan faturaya itiraz hakkı mühleti müşteriler lehine olacak biçimde uzatıldı ve bildirim tarihinden itibaren 1 yıllık müddette olarak tekrar düzenlendi. Böylelikle tüketiciler bu müddet zarfında faturaya itiraz hakkını kullanabilecek.

Dağıtım şirketinin kendi yanılgısından kaynaklanan eksik faturalandırma halinde hesaplamalara husus edebileceği müddet, geriye dönük olarak 1 yıldan fazla olamayacak.

Aşikâr bir ölçünün altında gelen faturalar ödenmese de 3 ay mühletle gaz kesilemeyecek

Müşterinin adresinde bulunmadığı durumlarda sayaçla ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılan süreçler hakkında adrese bildirim bırakılmasının yanı sıra müşterinin sistemde kayıtlı telefonuna kısa iletiyle bilgi verilmesi mecburî tutulacak.

Dağıtım şirketleri, tüketicilerin yaptıkları müracaatlar göz önünde bulundurularak internet sitesinde “Sıkça Sorulan Sorular” kısmı oluşturacak ve tüketim faturalarının, garanti bedelinin ve abone irtibat bedelinin hesaplanabileceği modüller oluşturacak.

Ayrıyeten, dağıtım şirketi tarafından müşterilerin ödenmemiş faturalara temel tüketim ölçüsünün hesaplanan karşılığının sayaç açma-kapama bedelinin 3 katını geçmemesi halinde gaz arzı durdurulamayacak. Fakat, kelam konusu faturanın 3 ay mühletle ödenmemesi halinde ölçüye bakılmaksızın doğalgaz kesilerek hizmet durdurulabilecek.

İrtibat müracaatında bulunan kişinin abone irtibat bedelinin iadesini talep etmesi halinde, doğalgaz servis çizgisinin üretimine başlanmamış olması kaydıyla temas bedeli dağıtım şirketi tarafından 5 iş günü içerisinde iade edilecek.

Sayaç okuma müddetlerine düzenleme

Dağıtım şirketlerinin 15 Mayıs-15 Ekim ortasındaki devirde konut ve ısınma hedefli tüketiciler için sayaç okumalarını 2 ayda bir yapabilmesi ve bu uygulamayı yapan şirketler tarafından tüketicilere gerekli bilgilendirmenin yapılması da yönetmelik kapsamında düzenlendi.

Öte yandan, rastgele bir münasebetle birinci okuma ve son okuma ortasındaki sayaç okuma mühletinin mevzuatta belirtilen müddetin altında kalması halinde fatura ödeme mühleti minimum 25 gün olarak uygulanacak, birinci okuma ve son okuma ortasındaki sayaç okuma mühletinin mevzuatta belirtilen mühletin üzerinde olması durumunda ise tüketim fiyatına en az 2 eşit taksit yapılacak.

Konseyin uygun görmesi ve tüketicinin isteğinin alınması kaydıyla, dağıtım şirketleri alternatif okuma, tahakkuk ve ödeme yolları uygulayabilecek. Bu teknikler için tüketiciler mecbur tutulamayacak ve talepte bulunan müşteriler için sabit aylık ödeme sistemine geçilebilmesi mümkün olacak.

Ayrıyeten, doğalgaz ilişki müracaatında bulunan tüketiciler uzaktan bağlantı araçlarıyla aralı kontrat yapabilecek.

İç tesisat sigortası imalat mühletini kapsayacak, müşteri mağduriyeti önlenecek

Müşteriler ve iç tesisat firmaları ortasında yaşanan meselelerin ve mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesi maksadıyla dağıtım şirketleri tarafından belirlenen taban kararları içeren iç tesisat örnek mukavelesi ve sigorta poliçesi dağıtım şirketinin internet sitesinde yer alacak.

İç tesisatı yapacak firmanın sigortaya ait sorumluluklarını iç tesisat projesinin dağıtım şirketinin onayına sunulmasından evvel yerine getirmesi zarurî olacak. İç tesisat imalatı esnasında yaşanabilecek problemlerin müşteri mağduriyetine neden olmaması için sigortanın imalat mühletini kapsaması mecburi olacak.

Yakıcı aygıt değişimlerinde yakıcı aygıtın tipinde, yerleşiminde yahut kapasitesinde değişiklik olmaması halinde müşterilerin proje çizim maliyetinin ortadan kaldırılması hedefiyle proje tadilatı olmadan yalnızca yakıcı aygıt değişim formu doldurularak değişim yapılmasının da önü açıldı.

Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve şikayetlerinin azaltılması emeliyle dağıtım şirketlerinden tüketicilerin proje sunum, onay ve gaz açım süreçlerine ilişkin süreçleri takip edebilmesine imkan sağlayacak sistemi internet sitelerinde kurmaları istenecek.

İşlerini daha âlâ yapan sertifikalı firmaların tüketiciler tarafından tercih edilebilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için bu firmaların son 6 aylık performans kıymetlendirme tablosu dağıtım şirketleri tarafından yayınlanacak.​​​​​​​

BENZER KONULAR