Resmi Gazete’de bugün (24.03.2022)

YASAMA KISMI KANUN 7383 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun …

24 Mart 2022 146 views 0
reklam

YASAMA KISMI

KANUN

7383 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkelerin Teknoloji Bankası Ortasında Türkiye’nin Teknoloji Bankasına Finansal Katkısının Yenilenmesi Hakkında Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5350)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2022/2023 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine Ait Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5351)

–– Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumuna İlişkin Boş Takımlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2022/121)

YÖNETMELİKLER

–– Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 Tarihli ve E: 2021/2, K: 2022/20 Sayılı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR