TİM’den sürdürülebilir tarım ve hayvancılık için eylem planı

TİM Bayan Kurulu öncülüğünde hazırlanan 12 ana maksadın yer aldığı Sürdürülebilirlik Aksiyon Planı’nın gayelerinden biri olan ‘Tarım ve …

24 Mart 2022 95 views 0
reklam

TİM Bayan Kurulu öncülüğünde hazırlanan 12 ana maksadın yer aldığı Sürdürülebilirlik Aksiyon Planı’nın gayelerinden biri olan ‘Tarım ve Hayvancılık Kesimlerinde Sürdürülebilirlik Hareket Planı’nı paylaştı. Plan kapsamındaki gayeler Tarım ve Hayvancılık Sürdürebilirlik Komitesi, Ziraî Üretim, Ziraî ve Hayvansal Üretim, Su Eserleri Yetiştiriciliği, Tedarik Zinciri-İşleme-Paketleme, İklim, Beşere Yakışır İş, Su ve Güç, Kamu ve STK Ortak Çalışma Platformu, Döngüsel İktisat üzere 10 ana başlık altında belirlendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İsmail Gülle, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Ortası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı son raporunda en âlâ senaryoya nazaran global ısınmanın 1,5 santigrat derece olarak gerçekleşmesi durumunda, kentsel alanlarda yaşayan 350 milyondan fazla insanın artan kuraklıklar nedeniyle su kıtlığı yaşayacağını, global GSYH’nin yüzde 10 azalmasının beklendiğini lisana getirdi.

En makûs senaryoya nazaran ise global ısınmanın 4 santigrat derece olarak gerçekleşmesi durumunda, tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10-30 düzeyinde küçüleceği ve global GSYH’nin yüzde 23 azalacağı üzere vahim senaryolarının öngörüldüğünü bildiren Gülle, G20 İklim tesirleri Raporu’nda ise ziraî kuraklıkların, orman yangınlarının, kıyı taşkınlarının ve kasırgaların daha sık görülen bir durum haline gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

İklim değişikliği kaynaklı kayıp ve ziyanların tesirlerini azaltmak için Türkiye’nin en büyük ticari partnerlerinden Avrupa Birliği’nin önemli tedbirleri hayata geçirdiğini belirten Gülle, “Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim siyasetini merkeze alan kritik strateji ve gayeler içeriyor. Bu manada Yeşil Mutabakat, AB’ye ihracat gerçekleştiren KOBİ’lerimiz için hem fırsat hem de tehditleri barındırıyor. Bu şuurla, ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek’ mottosu ile hazırladığımız, 12 ana gayeden oluşan TİM Sürdürülebilirlik Aksiyon Planı’mızı 21 Haziran’da kamuoyu ile paylaşmıştık.” dedi.

“Kamu istişare düzeneği sağlanmalı”

TİM Lideri Gülle, gayelerinden birincisinin, TİM Endüstride Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi ve sektörel aksiyon planları oluşturmak ve kamu istişare sistemini sağlamak olduğunu aktararak, “Bu kapsamda, birinci sektörel hareket planımızı 12 Temmuz 2021 tarihinde dokuma dalımız için açıkladık. Dokumacılık bölümümüzün öncülüğündeki bu atılımla tüm ihracatçı kesimlerimizi teşvik ederek her bir kesimimiz için aksiyon planlarını hayata geçireceğimizi söylemiştik. TİM Endüstride Sürdürülebilirlik Bilim Komitemizin birinci toplantısını 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdik. Bugün tarım ve hayvancılık dalına yönelik duyuracağımız hareket planımızın da ihracat ailemize iyi olmasını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Dünya nüfusundaki artışla birlikte artan ziraî ve endüstriyel talebin, iklim değişikliğiyle birleşmesiyle büyük sıkıntılara yol açacağına dair her gün daha fazla bilimsel çalışmaya şahit olduklarını belirten Gülle, “Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Tarladan Çatala stratejisi de direkt bu sıkıntıları maksat almaktadır. Tarladan Çatala Stratejisi, sürdürülebilir besin üretimi, sürdürülebilir besin işlemesi ve dağıtımı, sürdürülebilir besin tüketimi, besin kayıp ve israfının önlenmesini içermektedir. TİM olarak, sürdürülebilir tarım ve besin sisteminin inşası için tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” tabirlerini kullandı.

İhracat 29 milyar 700 milyon dolar

2021 yılında tarım ve hayvancılık dallarındaki ihracatın, yüzde 22 artışla 29,7 milyar dolara ulaştığına, bu dalın AB ülkelerine olan ihracatının 7,8 milyar dolar, öteki Avrupa ülkelerine ise 2 milyar dolar olduğuna dikkati çeken İsmail Gülle, şöyle devam etti:

“Yani tarım ve hayvancılık eserlerimizin üçte birini Avrupa’ya ihraç ediyoruz. Bu oran fındıkta yüzde 80, kuru meyvede yüzde 59, meyve zerzevat mamullerinde yüzde 50, su eserleri ve hayvansal mamullerde yüzde 26 düzeyinde. Avrupa pazarının ve Yeşil Mutabakat’ın tarım ve hayvancılık kesimlerimiz için kıymeti çok açık. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yayınlandığı birinci günden bu yana ihracatçılarımızı yeşil dönüşüm ve Yeşil Mutabakat odağında bilinçlendirmek için pek çok aktiflik ve eğitim programı düzenledik. Bunlardan biri de Türkiye’de bir birincisi daha hayata geçirerek ilgili Bakanlık ve kamu kurumları, bölüm temsilcileri ve akademisyenlerin iştirakiyle birincisini Marmara bölgesine yönelik gerçekleştirdiğimiz ‘Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı’. Genel olarak yıl içerisinde tüm bölgelerimize yönelik eğitimleri düzenlemeyi hedefliyoruz.”

TİM’in yakında yayınlanacak İhracat 2022 Raporu’nda odak konusuna Hudutta Karbon Düzenlemesi sistemini ve ihracata tesirlerini yerleştirdiklerini kaydeden Gülle, “Sektörel bazda tahlilleri de içeren raporumuzu, önümüzdeki günlerde basına tanıtıp ihracatçılarımızla paylaşacağız. İhracatımızı yeşil ekonomik dönüşüm sürecinden azamî yararla çıkarmak ismine çok istikametli çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“Tarımda yırtıcı sulama azalsın”

TİM Lideri Gülle, besinde sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini benimsemek, gezegenle uyumlu ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için topyekûn bir hareketin kural olduğunu vurgulayarak, sanayicileri, üreticileri, tedarikçileri ve ihracatçıları doğayı ve çevreyi önceleyen üretim anlayışına davet etti.

Gülle, “Gelin, tarımda yırtıcı sulamayı azaltalım. Damla sulama formülüne geçelim, atık suların geri kazanımı ve kullanımına öncelik verelim. Sentetik gübreden organik gübreye geçelim. Üretimde fosil yakıtların kullanımını azaltalım. Eser rotasyonu ve biyoçeşitliliği teşvik edelim. Organik tarımı yaygınlaştıralım, lokal üretimi artıralım. Zira gelecek jenerasyonlara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin boynunun borcu.” tabirleri kullandı.

“Tarımda da sıfır atık”

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak sürdürülebilir bir dünya ismine başlatmış oldukları seferberlikten büyük bir heyecan duyduklarını kaydeden İsmail Gülle, “Tarım ve hayvancılık dalımız bugün büyük bir vizyonla ‘Sürdürülebilirlik Hareket Planı’mız çerçevesiyle aksiyon alan ikinci dalımız oldu. İnşallah tüm bu çalışmalar sonucunda, TİM Sürdürülebilirlik Hareket Planı çerçevesinde belirlediğimiz sektörel maksatlara daima birlikte ulaşacağız. Bu vizyonu ortaya koyarak sürdürülebilirlik başlığında kıymetli atılımlar yapan bölümümüzü tebrik ediyorum. Hareket planımızdaki amaçları bir bir gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz.” diye konuştu.

Yaş Meyve Zerzevat Kesimi İdare Heyeti Lideri Melisa Tokgöz Memnun ise tarım ve hayvancılık dalına bağlı olarak sürdürülebilir besin sistemlerinin devamı için pestisitlere ve antimikrobiyallere olan bağımlılığın ve çok gübre kullanımının azaltılmasının ayrıyeten organik tarımın artırılmasının ve hayvan refahını iyileştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Keyifli, “Bu hareket planı kapsamında ‘Sıfır Atık Projesi’ni ihracatımızdaki tarım ve hayvancılık dalına taşıyacağız. Bu bölümde imalat ve ihracat yapan bireylerin ‘Kurumsal Karbon Ayak İzini Bilimsel Tekniklerle Ölçmesini’ teşvik ediyor olacağız. İlgili kesimde hammadde üretim ve sürece sırasında ağır su tüketiminin en aza indirilmesi ismine tekniklerin geliştirilmesi, teşviklerle desteklenmesi ve izlenerek mevzuatlar çerçevesinde denetlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” tabirlerini kullandı.

TİM Tarım ve Hayvancılık Bölümlerinde Sürdürülebilirlik Aksiyon Planı

1- sürdürülebilir platform

TİM Endüstride Sürdürülebilirlik Bilim Konseyi çatısı altında Tarım ve Hayvancılık Sürdürebilirlik Komitesi kurulacak. Üniversite, özel dal, kamu ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği kurarak, araştırma geliştirme projelerine takviye sağlanacak.

Etraf idaresi ve etrafın korunması ile ilgili kamu teşvik ve araçların çeşitlendirilmesi için teşebbüslerde bulunulacak.

2-Tarımsal üretim

Bitkisel üretimde verimliliği arttırarak, karlılığın temel olduğu üretim çeşitliliği sağlanarak bitkisel üretimin bir iş alanı olduğunun ülke genç nüfusuna çeşitli platformlarda anlatılması planlanmakta. Bu bağlamda ziraî üretimi ve çiftçiliği cazip, sürdürülebilir hale getirmek ve çiftçilik mesleğine saygınlığını geri kazandırmak ismine kamu ile ortaklaşa, meslek özendirici çalışmalar yapılacak ve genç teşebbüsçüler için eğitim, danışmanlık ve teşvik imkanları sağlanacak.

Köy, kasaba ve kırsal bölgelerde eğitim, sıhhat, vb. toplumsal hizmetlere ulaşım imkanları ve hizmet kalitesi arttırılarak tarım alanlarının terk edilmesinin önüne geçilecek ve toprakların sistemli işlenmesi sağlanacaktır. Bilhassa Pazar talepleri doğrultusunda üretim desenlerinin oluşturulması maksadıyla, pazarın şimdiki beklentilerinin izlenmesi ve üretime aktarılması çalışmaları yapılacak.

Miras yoluyla arazi parçalanmalarının önüne geçebilmek, tarım yerlerinin parçalanmasını önlemek ve imar yapılanmasına açılmaması tarafında mevzuat altyapısı için tekliflerde bulunulacak.

3-Tarımsalı ve hayvansal üretim

Topraktaki besin husus kaybının azaltılmasına yönelik çalışmalar desteklenecek ve bitki besleme programlarında toprak ve yaprak tahlillerinin yapılması ve programların oluşturulması gerekliliği konusunda eğitim çalışmaları yapılacak.

Sürdürülebilir tarımın (organik tarım, permakültür) desteklenmesi ve organik üretimin yaygınlaştırılması için aktüel teknolojiler kullanılacak ve bu teknolojilere yönelik ARGE çalışmaları teşvik edilecek.

Bitkisel plastik, kağıt pipet üzere yenilenebilir ve biyobozunur ambalaj üretim teknolojileri geliştirilecek ve sertifikasyon uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Hayvansal eser sürece tesislerinin hakikat lokasyonlarda kurulmasının sağlanması çalışmaları yapılarak, ham eserin prosese en kısa vakit ve yolla ulaşması sağlanarak üretim kayıpları en aza indirilmesi, bunun yanında arzının da en uygun şartlarda sağlanması projeleri oluşturulacak.

Hayvansal atık idare tesislerinin oluşturulmasıyla, güç kazanımı yahut bitkisel üretimde organik gübre üretim proje çalışmalarına takviye olunacak.

4-Su eserleri yetiştiriciliği

Su eserleri yetiştiriciliği alanında sürdürülebilir üretimi sağlamak maksadıyla kitlesel vefat risklerine ve balık hastalıkları riskine karşı balıkçılık alanında sigortacılığın yaygınlaştırılması ve yasallaşması için gerekli uygulama ve teşvikler yapılacak.

5-Tedarik zinciri-işlem ve paketleme

Kooperatif, üretici birlikleri ve gibisi kurumlar aracılığı ile muhtaçlığa uygun hammaddenin üretilmesinin sağlanmasına yönelik güçlü bir irtibat sistemi kurulup, dijital bir yazılım sistemi ile desteklenecek ve izlenebilirliği sağlanacak.

Eser kontrolleri tedarik zincirinin her etabında (tarladan, çatala) yapılarak milletlerarası standartlara uygun denetimli üretim sistemi oluşturularak tam izlenebilirlik sağlanacak.

6- İklim

Avrupa Yeşil Mutabakatına tam entegrasyon çalışmaları çerçevesinde, Kurumlarda bilimsel karbon ayak izi ölçüm ve raporlaması ile pilot uygulamaların hayata geçirilmesi sağlanacak.

Türkiye’nin 2053 “Karbon nötr” amacı doğrultusunda azotlu gübre kullanımını azaltılmasını ve alternatif gübre kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak.

7- Beşere yakışır iş

Tedarik zincirinde ve işletmelerde toplumsal uygunluk ve sürdürülebilirlik kalite standartların kurulması, yaygınlaştırılması ve sertifikasyon hizmetlerinin sağlanması için danışmanlık faaliyetleri desteklenecek.

İş Sıhhati ve Güvenliği risklerinin en aza indirilmesi ve iş kazaların önlenmesi için farkındalık ve kurumsal sorumluluk çalışmaları arttırılacak.

Eşit işe eşit fiyat unsurunun uygulanması yapılarak besin dalındaki bayan istihdamı arttırılacak, çocuk personelliği engellenecek ve genç teşebbüsçüler çiftçiliğe teşvik edilecektir. Kırsal alanlarda iş geliştirmeyi kolaylaştırmak için çalışmalar yürütülecek.

8- Su ve güç

Yağmur suyu, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tarlada ve besin sanayiinde verimli kullanılmasına ait kamuoyu yayınları oluşturulacak, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Ziraî kuraklıkla çabada dijital izleme araçlarının ve uygulamalarının kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

9- Kamu ve sivil toplum kurumuşları ortak çalışma platformu

Agroekolojik uygulamalar ile butik ve verimli tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek. Bölgesel dinamikler göz önünde bulundurularak ortak ve iştirakçi tarım uygulamaları teşvik edilecek.

Su ile ilgili yönetmeliklerin ulusal su siyaseti bağlamında güncellenmesi/güçlendirilmesi takip edilecektir. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı ve geri kazanımına yönelik uygulamalara takviye verilecek. Yağmur suyu biriktirme emelli göletçik imal dayanaklarının daha fazla çiftçiye ulaştırılması sağlanacak.

Üretici kooperatifleri teşvik edilerek, kooperatiflerin «iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları» ile kalite ve fiyat istikrarı konusunda sorumlu davranmaları sağlanacak.

10- Döngüsel iktisat

Ambalaj geri dönüşümü için depozito uygulama sistemlerinin kurulmasına takviye verilecek ve iş birlikleri sağlanacak.

Üretimin her evresinde oluşan yardımcı eserler (küspe, posa, işlemeye uygun olmayan eserler, karasu vb.); hayvan yemi, gübre (kompost, biochar, organaminera uygulamaları), biyogaz, etanol, yağ vb. olarak kıymetlendirilmesine ait teşvikler sağlanacak.

BENZER KONULAR