Resmi Gazete’de bugün (31.03.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI YÖNETMELİKLER –– Gelir Yönetimi Başkanlığı Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği –– Organize …

31 Mart 2022 49 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Gelir Yönetimi Başkanlığı Çalışanı Misyonda Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2017/40087 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2018/13343 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/8474 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

BENZER KONULAR