Tarım sektörüne 341 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım dalını desteklemek ve ülkenin çeşitli vilayetlerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve …

31 Mart 2022 56 views 0
reklam

Dünya Bankası, daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım dalını desteklemek ve ülkenin çeşitli vilayetlerinde iklime uyumlu teknolojilerin ve uygulamaların kullanılmasını teşvik etmek hedefiyle Türkiye’ye sağlanacak olan 341,27 milyon dolar fiyatındaki krediyi onayladı.

Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Ziraî Büyüme Projesi (TUCSAP) yaklaşık 14 milyon hektarlık bir alanı kapsayan toprak ve arazi bilgilerinin daha âlâ toplanmasına ve kullanılmasına, hayvan hastalıkları takip ve teşhis imkanlarının geliştirilmesine ve kaynak verimliliğini düzgünleştirmek ve ziyanlı karbon emisyonlarını azaltmak için kullanılan teknolojilerin uygulamaya konulmasına yardımcı olacak.

Projeden 80 binden fazla çiftçi, hizmet sağlayıcı ve veterinerin direkt yararlanması hedefleniyor.

Kelam konusu kredinin direkt faydalanıcıların ötesinde, proje, ilgili sektörel dataların daha geniş bir paydaş kitlesinin kullanımına sunulması ve hayvan sıhhati hizmetlerinde sağlanacak güzelleşmeler yoluyla Türkiye genelindeki çiftçilerin ve işletmelerin faydalanabileceği daha geniş çaplı tesirler de yaratması bekleniyor.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, “TUCSAP projesi daha geniş manada tarım kesiminin uzun vadeli sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacak, gençler için iş fırsatları sağlayacak, dışa göçün önlenmesine katkıda bulunacak ve sonuçta kırsal alanlarda refah seviyesini yükseltecektir. TUCSAP projesi bayanların eğitimlere ve ziraî danışmanlık takviye hizmetlerine iştiraklerini teşvik ederek, finansman fırsatlarına erişimi güzelleştirerek ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili tahlillerin ve siyaset oluşturmanın kolaylaştırılması için bilgiler üreterek toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasına da değerli katkıda bulunacaktır. Ayrıyeten, proje faaliyetleri tarım bölümünde bayanların çalışma şartlarının güzelleştirilmesine de katkıda bulunacaktır” sözlerine yer verildi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Son yıllarda ziraî üretim kıymetli ölçüde artmış, ziraî besin eserleri ihracatı 2020 itibariyle ülke ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan 20,7 milyar dolara yükselmiştir. Tarım dalı Türkiye iktisadının yaklaşık yüzde 6,6’sını oluşturmakta ve ülkedeki işgücünün yaklaşık yüzde 18’ini istihdam etmektedir. Bununla birlikte, ziraî hasıladaki artışta yüklü olarak girdi ağırlaşması sürükleyici bir etken olduğundan ve kaynak kullanım verimliliğindeki ve teknoloji kullanımındaki iyileştirmeler çok daha az rol oynadığından ötürü, bölüm kıymetli üretkenlik zorlukları ile karşı karşıyadır. Sonuç olarak, ziraî büyüme kıymetli etraf ve iklim baskıları yaratmaktadır; tarım dalı büyük ve verimsiz bir arazi, su ve güç tüketicisidir ve ülkenin toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 13,4’ünü üretmektedir. Öteki taraftan, tarım kesimi kuraklık, taşkın ve orman yangını üzere iklim olaylarından etkilenmektedir.”

Dünya Bankası Türkiye Ülke Yöneticisi Auguste Kouame, kredinin onaylanmasına yönelik, “Dünya Bankası, tarım kesiminde üretkenliği, kaynak verimliliğini ve iklim tesirlerine karşı dayanıklılığı arttırmaya yönelik stratejiler belirlediği bir uyguladığı bir periyotta Türkiye ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu işbirliğinin tarım dalını daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokulmasına katkıda bulunacağını ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu gayesine ulaşmasına yardımcı olacağını umuyorum” yorumunda bulundu.

Kouame, Türkiye’nin ziraî besin alanında sürdürülebilir dönüşüm sürecinin desteklenmesi, bilhassa ziraî besin alanında ülkenin en büyük ticaret ortağı olan ve AB Yeşil Mutabakat teşebbüsü yoluyla iklim hareketlerini teşvik eden Avrupa Birliği ile olan ticaret fırsatlarını koruyup geliştirirken, tıpkı vakitte kesimin rekabet gücünü de arttıracağını söyledi.

Projenin Dünya Bankası tarafındaki Vazife Takımı Başkanı Luz Diaz Rios ise proje ile ilgili olarak şunları söyledi: “Tarım kesimine dijital teknoloji tahlillerinin getirilmesi ve sürdürülebilir idaresini desteklemek hedefiyle ziraî üretim, toprak ve arazi ile ilgili manalı bilgilerin oluşturulması, üretkenliği arttırarak iklim değişikliğinin ekosistemler ve kırsal gelirler ve istihdam üzerindeki olumsuz tesirlerinin azaltılmasına katkıda bulunabilecektir. Bu proje tarım kesiminin daha sürdürülebilir, rekabetçi ve iklime uyumlu bir istikamete gerçek geçişini destekleyecektir.”.

TUCSAP projesinin ana bileşenleri 3 ana başlıktan oluşuyor:

1- İklim değişikliği gündeminin asli ögeleri olan toprak sıhhatinin belirlenmesi ve izlenmesi ve tarım topraklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili ulusal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir toprak/arazi planlamasının ve idaresinin geliştirilmesi.

2- Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve tesirli hastalık sürveyansı, teşhisi ve denetimi için kapasite oluşturulması ile veterinerlik ilaçlarının/aşılarının denetimi ve resmi olarak düzenlenmesi yoluyla hayvan sıhhatinin güzelleştirilmesi.

3- Yenilenebilir güç kaynaklarının ve güç açısından verimli teknolojilerin kullanılması; girdi kullanımında verimliliği arttıran, üretim maliyetlerini düşüren ve kirlilik ve sera gazı emisyonlarını azaltan dijital teknolojilerin benimsenmesinin desteklenmesi; ve iklim akıllı tahliller ile ilgili araştırma, geliştirme ve yenilikçilik gayretlerinin desteklenmesi dahil olmak üzere İklim Akıllı Teknolojilerin benimsenmesinin desteklenmesi.

Dünya Bankasının açıklamasında, “TUCSAP projesi Dünya Bankası’nın Türkiye’nin ziraî besin bölümünde dayanıklılığı desteklemek ve istihdam yaratmak için yürütmekte olduğu devam eden ve planlanan eforlarını tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Bu eforlar ortasında devam etmekte olan Türkiye Sulama Modernizasyon projesi kapsamındaki su ile ilgili yatırımlar ve Türkiye Güçlü Peyzaj Entegrasyon Projesi (TULIP) kapsamında kırılgan durumdaki toplulukların dayanıklılığını ve geçim kaynaklarını güçlendirmeye yönelik tarımla ilgili yatırımlar yer almaktadır” denildi.

BENZER KONULAR