İşletmelerin yeniden değerleme esasları açıklandı

İşletmelere yönelik tekrar değerleme uygulamasına ait temeller açıklandı. Enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı devirler için işletmelere …

14 Mayıs 2022 22 views 0
reklam

İşletmelere yönelik tekrar değerleme uygulamasına ait temeller açıklandı.

Enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı devirler için işletmelere iktisadi değerlerini yine değerleme imkanı getirilirken, bu uygulamaya ait temeller saptandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Vergi Yol Kanunu Genel Bildirisi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vergi Adap Kanunu’nda bu yıl başında yapılan düzenlemeye nazaran, enflasyon düzeltmesi yapma kurallarının oluşmadığı periyotlarda, işletmelerin etkinlerine kayıtlı bina, tesisat ve makina, taşıt, demirbaş, gayri maddi hak üzere amortismana tabi iktisadi değerler, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek tekrar değerleme oranı dikkate alınarak yine değerlenebiliyor.​​​​​​​

Uygulamadan tam mükellefiyete tabi ve bilanço aslına nazaran defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanıyor. Tekrar tıpkı mükellef kümesi, birinci sefer yapılacak tekrar değerleme öncesinde yalnızca bir kere olmak üzere, etkinlerine kayıtlı taşınmazlar (boş arazi ve yerler dahil) ile amortismana tabi öteki iktisadi değerlerini evvelki hesap periyodunun sonu prestijiyle, Yİ-ÜFE kıymetindeki artış oranını dikkate alarak yine değerleyebilecek.

Mali tablolar aktüel şartlara uygun hazırlanabilecek

Bildirimiyle de yine değerleme uygulamasının asılları belirlendi. Buna nazaran, ihtiyari olan yine değerleme uygulamasından dileyen mükellefler yararlanacak.

Tekrar değerleme sonucunda hesaplanan paha artışı bilançonun pasif kısmında farklı bir fon hesabında gösterilecek. Bahse mevzu iktisadi değerler için yapılan yine değerleme sonrasında bulunan kıymetler üzerinden amortisman ayrılmaya devam edilecek. Böylelikle mükellefler mali tabloları ve beyannameleri şimdiki şartlara daha uygun olarak hazırlayabilecek.

Yüzde 2 vergi ödenecek

Vergi Yol Kanunu’nun süreksiz 32’nci hususu kapsamında hesaplanan kıymet artışı fiyatı üzerinden yüzde 2 vergi ödenecek. Ödeme taksitle yapılabilecek.

​​​​​​​Sürekli yine değerlemede oluşan kıymet artışları için yüzde 2 vergi ödenmeyecek lakin tekrar değerlemeye tabi tutulan iktisadi değerlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen paha artışları, motamot amortismanlar üzere muameleye tabi tutulacak.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen paha artışı meblağının, sermayeye ek edilme dışında rastgele bir formda öteki bir hesaba nakledilen yahut işletmeden çekilen kısmı, bu sürecin yapıldığı devir çıkarı ile ilişkilendirilmeksizin bu periyotta gelir yahut kurumlar vergisine tabi olacak.

BENZER KONULAR