Sağlıkta borç affı yürürlükte

Sağlık hizmet bedellerinin terkin edilmesi yahut taksitle ödenmesine ait yasa yayımlandı. Resmi Gazete’de yer alan sıhhatle ilgili birtakım …

23 Haziran 2022 21 views 0
reklam

Sağlık hizmet bedellerinin terkin edilmesi yahut taksitle ödenmesine ait yasa yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan sıhhatle ilgili birtakım kanunlarda ve 375 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanuna nazaran, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş sıhhat hizmet alacak meblağlarının %50’sinin bugün prestijiyle bir yıl içinde defaten yahut taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilecek.

Söz konusu alacağın fiyatı 10 bin TL ve altında ise tamamının tahsilinden resen vazgeçilecek. Alacak meblağının yarısının 10 bin TL’nin altında olması hâlinde 10 bin TL’si terkin edilerek kalan kısım tahsil edilecek. Defaten ödeme yahut terkin halinde bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile yürütülen icra takipleri durdurulacak. Taksitle ödeme halinde ise ödeme mühletince dava ve icra takipleri geri bırakılacak. Davanın durdurulması yahut takibin geri bırakılması vakit aşımı müddetlerini durduracak.

Yasada ayrıyeten, sıhhat çalışanlarının mali ve özlük hakları haklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

BENZER KONULAR