Resmi Gazete’de bugün (19.07.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik …

19 Temmuz 2022 20 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Uyum Heyeti ile İlgili 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2020/4244 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2018/21693 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BENZER KONULAR
Video Haber
MODA