Resmi Gazete’de bugün (23.07.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Muğla İli, Marmaris İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye …

23 Temmuz 2022 33 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Muğla İli, Marmaris İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Hisarönü, Turgut, Orhaniye Mahalleleri ve Etrafı (1. Etap) Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Kimi Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5850)

–– 154 kV Eşme Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Gösterilen Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5851)

–– 154 kV Yakaağzı RES-İpektepe RES TM Güç İletim Sınırı Projesi Kapsamında Gösterilen Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5852)

–– Batı Karadeniz Faz-2 Doğal Gaz Boru Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gösterilen Güzergâha (Zonguldak-Düzce-Sakarya) İsabet Eden Taşınmazlar ile Kelam Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Güç Nakil Çizgileri, Katodik Müdafaa Sınırları ve Anot Yataklarının İmali Maksadıyla Gereksinim Duyulan Kimi Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5853)

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 5854)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/322, 323)

YÖNETMELİKLER

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilât Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5855)

–– Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ziraî Kuraklık İdaresinin Misyonları, Çalışma Metot ve Temelleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Vergi Yöntem Kanunu Genel Bildirisi (Sıra No: 539)

–– Vergi Yordam Kanunu Genel Bildirimi (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sıra No: 540)

KURUL KARARLARI

–– Sermaye Piyasası Şurasının 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Taban Fiyat Tarifesi ve Uygulama Asıllarına Ait Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 21/07/2022 Tarihli ve 11075, 11076, 11077 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BENZER KONULAR
Video Haber
MODA