Resmi Gazete’de bugün (07.08.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER – Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik …

07 Ağustos 2022 33 views 0
reklam

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 2022 Yılı Haziran Ayına İlişkin Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına İlişkin Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına İlişkin İptal Edilen Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Evraklarının (D1) Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi

– 2022 Yılı Haziran Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H1) Listesi

– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

BENZER KONULAR
MODA