Ekonomi

“E-İhracat Destekleri” belirlendi

Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk …

“E-İhracat Destekleri” belirlendi

Karar, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk eserlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ait süratli teslimatın sağlanmasına ait masraflarının desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ait masrafların Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ait metot ve temellerin düzenlenmesi maksadıyla hazırlandı.

Sağlanacak takviyeler ise şöyle;

-Dijital pazaryeri tanıtım desteği

-Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının yüzde 20’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım masrafları yüzde 50 oranında her pazaryeri için 3 (üç) yıl mühletince desteklenir. Bu takviye, şirketlerin kademelerine nazaran yıllık 7,5 milyon TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15 milyon TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL’yi geçemeyecek.

-E-ihracat tanıtım desteği-E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazar yerlerinin, 4 üncü unsur kapsamında belirtilen tanıtım faaliyetleri hariç, Bakanlıkça belirlenen öbür pazarlama faaliyetlerine ait masrafları yüzde 50 oranında ve her ülke için 3 (üç) yıl mühletince desteklenir.

Bu dayanak, B2B platformları için yıllık 4 milyon TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 15 milyon TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25 milyon TL’yi, pazaryerleri için yıllık 30 milyon TL’yi geçemeyecek.

-Sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği

-Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının, perakende e-ticaret sitelerinin ve pazaryerlerinin ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının yüzde 10’unu aşmayan sipariş karşılama hizmetlerine ait masrafları yüzde 50 oranında her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere desteklenecek.

E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, eserlerin süratli teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ait kira sarfiyatları, her bir ünite başına yüzde 50 oranında, her bir ülke için en fazla 3 (üç) yıl olmak üzere yıllık 5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Kira sarfiyatı dayanağından en fazla 25 ünite için yararlanılabilecek.Bu unsur kapsamındaki dayanaklar, şirketlerin kademelerine nazaran yıllık 7,5 milyon TL’yi, pazaryerleri için yıllık 15 milyon TL’yi, perakende e-ticaret siteleri ve E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 25 milyon TL’yi geçemeyecek.-Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

-E-İhracat Konsorsiyumu, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerlerinin, yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ait yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ilişkin masrafları, en fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için yüzde 50 oranında ve pazaryeri başına 3 yıl mühletince, bir entegrasyon için en fazla 200.000 TL’ye kadar desteklenecek.

-Çevrim içi mağaza ve amaç ülke e-ticaret paydaşlarından alman hizmet desteği

-Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin maksat ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ait sarfiyatları, her ülke için 3 (üç) yıl mühletince, yüzde 50 oranında olmak üzere E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık en fazla 3 milyon TL’ye, öteki yararlanıcılar yıllık en fazla 1,5 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

-Pazaryeri komite sarfiyatı desteği

-Şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret sitelerinin yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen maksat ülkelerdeki pazaryeri komite masrafları 3 (üç) yıl müddetince ve yüzde 50 oranında desteklenecek. Bu takviye, şirketlerin kademelerine nazaran yıllık 750.000 TL’yi, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 2,5 milyon TL’yi, E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3 milyon TL’yi geçemeyecek.

-Yararlanıcılara ait üst limitler

-Söz konusu unsurlar kapsamındaki takviyelere ait dayanak oranının hesaplanmasında Türk eserlerinin satış oranı ile Marka ve TURQUALITY® dayanak programı kapsamındaki markalı eserlerin satış oranı temel alınacak.Bu kısım kapsamındaki dayanaklardan, şirketler kademelerine nazaran yıllık en fazla 15 milyon TL’ye, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yıllık en fazla 45 milyon TL’ye, B2B platformları yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

-Sektörel ticaret ve alıra heyeti desteği-İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende eserlerini kapsayan sektörel ticaret heyeti faaliyetlerine ait ulaşım, konaklama, tanıtım ve tertip masrafları yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.İşbirliği kuruluşlarınca e-ticarete uygun genel perakende eserlerini kapsayan sektörel alım heyeti faaliyetlerine ait ulaşım, konaklama, tanıtım ve tertip masrafları yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1,25 milyon TL’ye kadar desteklenecek.Bakanlık uyumunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen ve e-ticarete uygun genel perakende eserlerini kapsayan sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ait masraflar yüzde 50 oranında ve faaliyet başına 1 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

-E-ihracat tanıtım projesi desteği-İşbirliği kuruluşlarının e-ticaret ve genel perakende eserlerinin, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması maksadıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ait masrafları, birebir anda en fazla 2 (iki) proje için, proje başına en az 1 (bir) en fazla 4 (dört) yıl müddetince yıllık 4 milyon TL’ye kadar yüzde 75 oranında desteklenecek.E-ihracat tanıtım dayanağından işbirliği kuruluşları birebir ülkede en fazla 2 proje için yararlandırılacak.

-E-ihracatı geliştirme projesi desteği-İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin e-ihracata yönelik olarak ortak hareket etmesine ve gaye ülkelerde pazara giriş şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri, ikinci kısımda yer alan dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alman hizmetler ve pazaryeri komite masraflarını içeren faaliyetlerinden oluşan projelerine ait sarfiyatları yüzde 75 oranında, birebir anda en fazla 2 projesi için ve proje başına 15 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

-Türkiye E-Ihracat Platformu desteği-Bakanlığın uyumunda ve Bakanlık tarafından görevlendirilecek işbirliği kuruluşu tarafından kurulacak olan ve Türkiye’nin ihracatçı envanterinin dijital ortama taşınmasına, ithalatçılar ile ihracatçıların buluşmasına, sipariş almalarına ve karşılamalarına, ihracat süreçlerinin dijhalleşmesine ve yeni kuşak teknolojilerin kullanılmasına imkan sağlayacak Türkiye E-İhracat Platformunun suramı, işletilmesi ve tanıtımına ait işbirliği kuruluşunun sarfiyatları yüzde 75 oranında ve en fazla 5 yıl müddetince, yıllık en fazla 150 milyon TL’ye kadar desteklenir. Bu kapsamda en fazla 1 proje desteklenecek.

-E-ihracat dayanak programları ve proje temelli dayanakların yürütülmesi-Bu Kararın uygulanması için Türkiye İhracatçılar Meclisinin e-ihracat takviyelerine ait yazılım, istihdam, eğitim, tertip, tanıtım, danışmanlık ve rapor masraflarının tamamı yıllık en fazla 30 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL