Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (06.07.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına …

Resmi Gazete’de bugün (06.07.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mülki Yönetim Amirleri Atama, Kıymetlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5768)

–– Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Güç Kaynaklarının ve Gücün Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tehlikeli Husus Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Nakliyatı Şoför Eğitimi Yönetmeliği

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

–– İlaç ve Biyolojik Eserlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Resmî İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Müddetli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yargıtay İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yapı, Tesis ve Tamir İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Evraklarının 2022/2 Yılına İlişkin Kıymetlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

–– Gümrük Genel Bildirisi (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 187)

–– Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Sayı: 2022/22)

KURUL KARARI

–– Basın Ahlak Temellerine Dair Genel Konsey Kararı (No: 216)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/13, K: 2022/66 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3. ve 13. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Heyeti Kararı (E: 2022/3, K: 2022/6)

–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL