Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (07.07.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7414 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7416 Elektronik …

Resmi Gazete’de bugün (07.07.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7414 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7416 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 23 Temmuz 2020 Tarihinde Ankara’da İmzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Ortasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Mesken Sahibi Ülke Anlaşması”nın Yürürlük Tarihinin 6 Mayıs 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5769)

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Yöntem ve Temeller Hakkındaki 17/9/2019 Tarihli ve 1548 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5770)

–– Çerkezköy Lojistik Merkezi Projesi Kapsamında Muhtaçlık Duyulan Taşınmazlar ile Muhdesatının, Projeye Tahsis Edilen Hibe Fonun (AB IPA-II) Kullanılabilmesi, İhale Sürecinin ve Yer Tesliminin Taahhüt Edilen Müddetler İçerisinde Tamamlanabilmesi Gayesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5771)

–– Hatay İli, Erzin İlçesinde Bulunan Alanın BYPORT Petrol Eserleri Terminal Hizmetleri Anonim Şirketi Hatay Özel Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5772)

–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Batarya Hücresi ve Modül Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait 17/12/2021 Tarihli ve 4924 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5773)

–– Bursa Vilayetinde Yapılacak Olan Elektrikli Araba Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait 26/12/2019 Tarihli ve 1945 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5774)

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar: 2022/310)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/311)

YÖNETMELİKLER

–– Radyoaktif Atık Tesislerine Ait Yetkilendirmeler ve Güvenlik Unsurları Yönetmeliği

–– Radyoaktif Atık İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Bildirisi Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri: A Sıra No: 14)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/14, K: 2022/70 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 16/3/2022 Tarihli ve 2019/6690 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL