Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (25.08.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair …

Resmi Gazete’de bugün (25.08.2022)
YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 109)
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Muahedenin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5980)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5981)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Mutabakatının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5982)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakatın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5983)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Birtakım Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5984)
–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5985)
–– E-İhracat Dayanakları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5986)
YÖNETMELİKLER
–– İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5987)
–– Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5988)
–– İklim Değişikliği Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sıhhat Bilgi İdare Sistemleri Hakkında Yönetmelik
–– Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine Ait Uygulama ve Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Hür Mühendislik Müşavirlik Ofisleri Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 81)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2020/9524 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2020/33709 Müracaat Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL