Ekonomi Gündem

Resmi Gazete’de bugün (31.12.2022)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Resmi Gazete’de bugün (31.12.2022)
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/695, 696, 697, 698, 699)
YÖNETMELİKLER
–– Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6624)
–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/168/2013)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği
–– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2023/2)
–– Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti
–– 2920 Sayılı Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2023/1)
–– Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2023/2)
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL